• Φυτώρια kakogiannakis Ρέθυμνο

  • εσπεριδοειδή πιστοποιημένα με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

  • ποικιλία, ποιότητα του φυτικού υλικού
 
 
Citrus Trees Free of Diseases.
 
In our facilities for the last 25 years we produce citrus trees emphasizing on the quality.
 
Our trees are certified from Ministry of Rural Development and Food with Plant Health Inspection Passport.
  • If you are professional register and order online