Φυτά εκδηλώσεων

Καλλωπιστικά φυτά

 
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΙΝΙΚΟΣ 0,40-0,80μ.
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΙΝΙΚΟΣ 1,50-1,70μ.
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ 0,40-0,80μ.
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
 
 
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ 1,70-2,00μ.
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑNNA
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑΚΤΟΣ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
 
 
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 0,60-1,00μ.
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑΛΟΚΕΦΑΛΟΣ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
 
 
ΚΑΜΕΛΙΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑΝΝΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
   
ΚΑΡΙΣΣΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]