ΚΑΜΠΕΡΝΕ ΣΩΒΙΝΙΟΝ


 

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

Περιγραφή

Διεθνής ερυθρή ποικιλία καταγόμενη από το Bordeaux της Γαλλίας, της οποίας η καλλιέργεια θεωρήθηκε απαραίτητη για την βελτίωση των ερυθρών οίνων που παράγονταν από ορισμένες ελληνικές ποικιλίες. Είναι φυτό ζωηρό, γόνιμο, μέτρια παραγωγικό, ευαίσθητο στο ωίδιο, την εουτυπίωση, την ίσκα, τη φόμοψη, την ερίνωση, και πολύ ευαίσθητο στην ξηρασία. Προτιμά εδάφη βαθιά ημιορεινών και ορεινών περιοχών, δροσερά, με καλή ικανότητα συγκράτησης νερού, μέτριας γονιμότητας. Ξεκινά τη βλάστηση αρχές με μέσα Απρίλη και ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρη.

* "Οινοποιήσιμες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα", Σπινθηροπούλου Χαρ., εκδ. Olice Press